PRIVACYVERKLARING VAN BM VITAAL

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik jouw persoonsgegevens verzamel en gebruik. Voor het laatst bijgewerkt: mei 2018

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verzamel, gebruik en opslaan over jou, wanneer je een contactformulier invult op de website of contactgegevens met mij deelt vanwege het gebruikmaken van mijn diensten of informatie vraagt met betrekking tot mijn diensten.  Mijn website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en ik ben daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en vervangt alle eerdere versies.

 1. Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel:  vijf categorieën persoonsgegevens van en over jou:

 1. Naam en contactgegevens
 2. Digitale communicatie
 3. Individuele wensen en aandachtspunten t.b.v. de te verlenen dienst(en)
 4. Aanwezigheid cursus
 5. Google analytics, YMLP gegevens

1.Naam en contactgegevens. Dit zijn de gegevens die je zelf invoert op het contactformulier op de website of op een andere manier aan mij verstrekt, zoals je voor- en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats en je telefoonnummer en e-mailadres.

2. Gegevens die ik verzamel als je contact hebt met mij via e-mail, sms, whattsapp, social media, Deze berichten blijven bewaard, tenzij je een verzoek tot verwijderen van het bericht stuurt.

3. Individuele wensen en aandachtspunten t.b.v. de te verlenen dienst. Deze blijven tot drie jaar na het laatste contact of zolang als wettelijk verplicht is bewaard.

4. Bijhouden van aanwezigheid i.v.m. ziekte, vakantie en betalingsverplichting.

5. M.b.t. gegevens die ik verzamel wanneer je mijn website gebruikt of mijn nieuwsbrief leest: Voor de mensen die mijn website bezoeken, het cookiebeleid van WordPress vind je onder deze link. De website is versleuteld (https) m.i.v. 1 juni 2018.

6. Als je een nieuwsbrief van mij ontvangt, wordt er vastgelegd wanneer je deze nieuwsbrief opent . Behalve dat je je onderaan de nieuwsbrief kunt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, wijs ik je ook op de AVG uitleg van Your Mailing List Provider, het systeem waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd.

 1. Hoe gebruik ik je gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het leveren van mijn diensten en om contact met je te onderhouden.
 2. Om mijn dienst zo goed mogelijk op je behoeften af te stellen
 3. Ik gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals mijn administratie en om te voldoen aan mijn wettelijke en fiscale verplichtingen.

Ik deel jouw gegevens niet met derden, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan BM Vitaal  daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven door te klikken op de afmeldlink onderin de e-mail.

 1. Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

 1. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?

Je kunt contact opnemen met mij om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking.

Je kunt te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit mijn systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@bmvitaal.nl.  Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met mij op. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.